Vindmølleejer – ja selvfølgelig!

Hvorfor skal 70.000 husstandes elforbrug komme fra olie og kul, når det forurener?

Hvorfor skal 250.000 mennesker til sammen udlede 177.500 tons CO2 pr. år, når det kan undgås?

Når vores projekt står færdigt, vil op til 250.000 mennesker være forsynet med miljørigtig energi mindst 25 år frem i tiden, og i vores øjne er det selvfølgeligt at vise hensyn til miljøet, især når det er så enkelt.

Som medlem er du med til at sikre, at projektet bliver til noget, og som medejer kan du få en fleksibel opsparing. Vi arbejder på, at forrentningen bliver på linje med de fleste pensionsopsparinger.

Det er med andre ord et win-win-projekt for både dig og miljøet, så meld dig ind i dag.